1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
32 สรุปผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเอง และ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตและชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ฯ
33 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้การนิเทศการสอนแบบคลินิก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
34 การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting