1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สนาม ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-4740 อบ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่ เปลี่ยนและติดตั้งลำโพงฮอน์นพร้อมยูนิต ชุมชนชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ปบ 543-62-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1 ด้านถนนประทุมเทพภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ปูพื้นยางห้องอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-9173 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6171 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดโคลน ทะเบียน 82-2676 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด High Mast จำนวน 1 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำข้าวกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting