1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค 2189 , 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน บต 6777, 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กง 6800 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บต 44755 , 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 83-3340 , 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การอพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถทะเบียน 40-188 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน 83-0503,5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ 7311 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ-8480 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6171 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค 2186 , 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ชุดผจญเพลิง มาตรฐาน NFPA จำนวน 2 ชุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศ เลขทะเบียน (ปบ. ๕๕๓ ๖๐ ๐๐๐๑) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกู้ภัย 2 หมายเลขทะเบียน (๘๒-๔๐๘๕ อบ.) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์เอกสารทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting