1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2461 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2462 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2463 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2464 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2465 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2466 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2467 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถยนต์กู้ภัย ทะเบียน 82-4085 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2468 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๕๘๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2469 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2470 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2471 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2472 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2473 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก,ยางใน,รองคอยางและแผ่นสตีมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๖๙๕๐,๘๒-๔๔๒๗,และ๘๑-๖๖๙๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2474 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2475 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2476 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2477 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2478 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2479 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2480 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมปะยางรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2481 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2482 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักยานยนต์ ทะเบียน ขกฉ.814 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2483 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2484 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2485 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2486 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุมชนหนองตาโผ่น (ซอยแยกถนนเทศบาล ๒) ตามแบบแปลนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2487 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2488 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก (ถนนวิชาชาติและถนนราษฎร์ ช่วงที่๑) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2489 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถแทรกเตอร์ (ขุดตัก) ทะเบียน ตค ๒๑๘๗
2490 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก (โรงเรียนเทศบาลเมืองวารินวิชาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting