1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2491 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2492 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2493 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ เอกสารสีพร้อมทำปกและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2494 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายพร้อมติดตั้งฮอน์นระบบเสียงตามสายชุมชนสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2495 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2496 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2497 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2498 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2499 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายพร้อมติดตั้งฮอน์นระบบเสียงตามสายชุมชนท่าบ้งมั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2500 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง ๔๓๒ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2501 เรื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะโรงเรียนพร้อมเก้าอีนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2502 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว(ถนนประชาราษฎร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2503 เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบถึงอัดอากาศชนิดสะพายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2504 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2505 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2506 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2507 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุมชนบ้านสวนวาริน (ซอยแยกถนนเทศบาล ๒๑ ) ตามแบบแปลนเทศบาล
2508 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2509 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด่ ๓ โรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน (ราวระเบียงกันตก อาคาร ๑ ป.๓ ) โรงเรียน เทศบาลบ้านสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2510 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค ๒๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2511 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน (ทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2512 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน (ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ ๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2513 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุมชนแหลมทอง (ถนนเทศบาล ๕๖ ) ตามแบบแปลนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2514 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2515 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2516 เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเรเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2517 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2518 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ ๔๑๖๕๕๐๐๑๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2519 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2520 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting