1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2551 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ๘๑-๖๓๗๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2552 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๕ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2553 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2554 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๐๑๗๔ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2555 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2556 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 2 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
2557 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2558 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2559 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน) ตามโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (๘๒-๐๑๓๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอินทรีย์ โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2570 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภท โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2571 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการวารินร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2572 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิงแวดล้อม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2573 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2574 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2575 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2576 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายพร้อมติดตั้งฮอน์น ชุมชนดีงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2577 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2578 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2579 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๓ , ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2580 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าใบคลุมเต็นท์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting