1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2611 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2612 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุมชนหนองตาโผ่น (ซอยแยกถนนเทศบาล ๒) ตามแบบแปลนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2613 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2614 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก (ถนนวิชาชาติและถนนราษฎร์ ช่วงที่๑) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2615 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถแทรกเตอร์ (ขุดตัก) ทะเบียน ตค ๒๑๘๗
2616 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก (โรงเรียนเทศบาลเมืองวารินวิชาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2617 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2618 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2619 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ เอกสารสีพร้อมทำปกและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2620 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายพร้อมติดตั้งฮอน์นระบบเสียงตามสายชุมชนสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2621 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2622 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2623 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2624 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2625 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายพร้อมติดตั้งฮอน์นระบบเสียงตามสายชุมชนท่าบ้งมั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2626 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง ๔๓๒ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2627 เรื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะโรงเรียนพร้อมเก้าอีนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2628 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว(ถนนประชาราษฎร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2629 เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบถึงอัดอากาศชนิดสะพายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2630 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2631 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2632 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2633 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุมชนบ้านสวนวาริน (ซอยแยกถนนเทศบาล ๒๑ ) ตามแบบแปลนเทศบาล
2634 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2635 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด่ ๓ โรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน (ราวระเบียงกันตก อาคาร ๑ ป.๓ ) โรงเรียน เทศบาลบ้านสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2636 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค ๒๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2637 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน (ทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2638 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน (ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ ๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2639 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุมชนแหลมทอง (ถนนเทศบาล ๕๖ ) ตามแบบแปลนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2640 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting