1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 200 ชุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเพื่อจัดกิจกรรมตกแต่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช 2565 , 1 รายการ
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถน้ำ 2 ทะเบียน 81-6570 อบ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถน้ำ 3 ทะเบียน 83-8905 อบ ปบ 006-63-0004 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดถังดับเพลิง โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันประจำปี 2565 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2565 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ 81-6965 อบ. , 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน ผค 4983 อบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้า (รหัส ช 441-62-0001) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6172,รถเก็บกิ่งไม้ 82-2632,82-4427,83-8590 และรถบรรทุกน้ำ 81-6571 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บกิ่งไม้ ทะเบียน ผค 5641 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting