1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแต่งกายนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ การกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ ไป-กลับ เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 (รอบคัดเลือก) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง,ไฟแสงสี,และไฟฟอร์โล่ เพื่อใช้แสดงกิจกรรม ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดนตรี เพื่อทำการแสดง ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโบว์ติดกระทงเข้าประกวด/แขกผู้มีเกียรติ/กรรมการ/และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกระทงแขกผู้มีเกียรติ และดอกไม้ประดับเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 346 อุบลราชธานี จำนวน 13 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Nas Server) , 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ Lanovo จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผจ 882 , 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มเอกสารของทางราชการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถนต์ หมายเลขทะเบียน ผจ-8757 จำนวน 1 คัน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting