1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้าตัดต้นไม้ ทะเบียน ๘๒-๒๑๕๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยายนต์ ทะเบียน ขกฉ. 814 จำ่นวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฟีล์มกรองแสง รถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู ทะเบียน กง.6800 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าเก็บเอกสาร จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง จำนวน 5 วันๆละ 2 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 5 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉาย จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 6 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไมค์โครโฟน ประจำห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๒๑๓๖ , ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๐๑๗๔ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควมคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๗ , ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๗ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๖ , ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตง ๔๓๒ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ๘๓-๓๓๔๐ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตฆ ๗๙๖๔ , ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โด๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60 เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๔๐-๐๒๗๓ , ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting