1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถแทรกเตอร์ (ขุดตัก) ทะเบียน ตค ๒๑๘๗
32 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารกาญจนาภิเษก (โรงเรียนเทศบาลเมืองวารินวิชาชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
33 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ เอกสารสีพร้อมทำปกและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายพร้อมติดตั้งฮอน์นระบบเสียงตามสายชุมชนสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายพร้อมติดตั้งฮอน์นระบบเสียงตามสายชุมชนท่าบ้งมั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง ๔๓๒ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43 เรื่อง ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะโรงเรียนพร้อมเก้าอีนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว(ถนนประชาราษฎร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
45 เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบถึงอัดอากาศชนิดสะพายหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุมชนบ้านสวนวาริน (ซอยแยกถนนเทศบาล ๒๑ ) ตามแบบแปลนเทศบาล
50 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด่ ๓ โรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน (ราวระเบียงกันตก อาคาร ๑ ป.๓ ) โรงเรียน เทศบาลบ้านสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค ๒๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน (ทาสีอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน (ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ ๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุมชนแหลมทอง (ถนนเทศบาล ๕๖ ) ตามแบบแปลนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58 เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเรเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ ๔๑๖๕๕๐๐๑๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting