1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องสูปน้ำ หมายเลขทะเบียน ปบ.055530017 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขทะเบียน ปบ.055530019 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้กู้ภัย 2 หมายเลขทะเบียน (82-4085 อบ) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาแอร์ ห้องธุการงานป้องกันฯ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถน้ำ 2 หมายเลขทะเบียน (81-6570 อบ) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง (ตพ.3) หมายเลขทะเบียน (น-6315 อบ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสารทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถกระเช้าดับเพลิง หมายเลขทะเบียน (บร-4409 อบ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 10 รายการ
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055600023 , 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารป้องกัน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510005, 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถทะเบียน ผค 4983 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยผ่าซากสุกร ทะเบียน ส.087490001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2632 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting