1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน น.๓๒๕๗ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตง ๔๓๒ , ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๐๑๗๕ , ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบกล้องวงจรปิด ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ บบ ๒๙๑๙ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะทะเบียน กจ ๘๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ ๗๓๑๑ อบ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเฉพาะเจาะจง
107 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
112 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดักขยะอัตโนมัติ ขส ๖๐๕๕๑๐๐๐๑ , ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดนตรีของเยาวชน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานประเพณีสงกรานต์ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของชำร่วยผู้สูงอายุตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องขยายเสียง และไฟฟลอโล่ วันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตามโครงการจัดงานประเภณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโบว์สาวงาม/ผู้สูงอายุ/จนท./กระดาษห่อของขวัญ/น้ำอบไทย ตามโครงการจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ
120 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting