1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียนรถทะเบียน ป.2742 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าใบคลุมเต็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าใบคลุมเต็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน บบ 2919 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถทะเบีย 82-1143 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง 432 ,1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องเพื่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องเพื่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ 83-3340 , 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน นข 4509 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม ทะเบียน ส.299460002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค 0175 , 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันโรคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกกิจกรรม อสม. โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเพาหะนำโรค โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 56 ขวด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด โครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting