1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน ส.420470009 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2632 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตบดิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้สดพิธ๊เปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถทะเบียน บต 6953 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะรถตู้ ทะเบียน นข 4509 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ารถเก็บขยะมูลฝอย ทะบียน 81-6965 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนว 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting