1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก (มอก) กองสาธารณสูขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ กองทุนระบบหลังประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2632 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซั่งน้ำหนัก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้ในพิธีเปิดโครงการ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิธีเปิดประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเสื้อแขนยาว เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์กู้ภัย ๑ ทะเบียน ๘๒-๑๙๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กฉ-๖๒๒๗ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
112 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ป๖๐๕๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่างขาสุกร ทะเบียน ส.๐๘๕๔๙๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting