1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

จิตอาสา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดศูนย์พักพิงชั่วคราว โครงการบ่อบำบัดน้ำวารินชำราบ ถนน บ้านเรือน ชุมชนเกตแก้ว ชุมชนท่าบ่งมั่ง
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566
3 จิตอาสาพระราชทาน จ.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ช่วยกันวางกระสอบทรายป้องกันน้ำมูลเข้าท่วมชุมชน
4 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
5 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
6 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำกุดปลาขาว เป็นที่ครั้งที่ 2
7 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
8 ผบ.มทบ.22 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงครัวพระราชทาน
9 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ประกอบอาหารปรุงสุขใหม่ที่โรงครัวพระราชทานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ประกอบอาหารปรุงสุขใหม่ที่โรงครัวพระราชทานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้กเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565
12 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2564
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
15 ประชุมมอบหมายภารกิจการดำเนินงาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
16 กิจกรรม"จิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวSecured by Siteground Web Hosting