1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 กิจกรรมโครงการ1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567
2 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ครั้งที่ 2
3 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2
4 กิจกรรม "ร่วมใจภักดิ์ รักในหลวง" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
5 พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำโจ้ก ประกอบการทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
6 ร่วมเตรียมความพร้อมของสถานที่และซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำโจ้ก
7 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
8 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งน้ำโจัก เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิสิทธิ์ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับชุมชนชลประทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชพันธุ์สมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10 ประชุมคณะกรรมการ ชุมชน จำนวน 28 ชุมชน เพื่อวางแผนโครงการจัดทำกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
11 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2567
12 กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในการดำเนินโครงการ1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15 ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567
16 กิจกรรม โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
17 กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
18 กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567
19 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์โดยรอบในทุกเดือน และการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เดือน มีนาคม
20 กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีโซเคิล เปลี่ยนขยะเหลือใช้เป็นกองบุญ
Secured by Siteground Web Hosting