1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

อสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการอบรมอสม.เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชน ปี 2560

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้นำสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในตำบลวารินชำราบ เข้าร่วมการรับการอบรมในโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในชุมชน ประจำปี 2560

Read Article

ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญ อสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560

Read Article

สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อม และหารือถึงแนวทางในการดำเนินการของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับผู้ถูกคุมประพฤติและผู้รับการฟื้นฟู ดำเนินกิจกรรมจัดเตรียมการปลูกดอกดาวเรือง

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่เรือนเพาะชำ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เจ้าหน้าที่กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับผู้ถูกคุมประพฤติและผู้รับการฟื้นฟู จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมจัดเตรียมการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้เตรียมสำหรับประดับสถานที่ราชการ

Read Article

เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมามอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ในชุมชนชลประทาน และชุมชนเกตุแก้ว เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting