1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2566

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ 20 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ  มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2566

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมเตรียมการรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมการผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2566

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยงานศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 3 แห่ง ได้จัดการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการรับสมัครผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมการผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2566

Read Article

ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนวัดวารินทราราม นายอภิวุฒิ ภะวัง นายสัตวแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และอสม.ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะกรรมการฯในการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566

งานป้องกันฯ

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น นำโดยนายธีรภัทร์ ผิวสวัสธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ในการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2566

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTVข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

Who's Online

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting