1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณถนนสถิตนิมานกาล

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณถนนสถิตนิมานกาล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับงานป้องกันและรักษาความสงบ

Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงกาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2562 โดยได้นำผู้นำชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครแขนงต่างๆในเขตเทศบาล  มาร่วมเข้ารับการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสร้างความตระหนักถึงผลของการค้ายาเสพติด โทษของยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย รวมถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตนเองและคนรอบข้างเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการโครงการร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามปลอดภัย ประจำปี 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมให้ความรู้ในการคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามแก่ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในโครงการร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามปลอดภัย ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้แก่ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และป้องกันความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 /2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ดำเนินการจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการของงานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานทันตสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานบริหารสาธารณสุข จากเงินงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting