1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ในการดำเนินกระบวนงานและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ในการดำเนินกระบวนงานและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

Read Article

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล, นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล , นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ , นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ให้การต้อนรับนายทรงยศ แสนทวีสุข ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง ซึ่งได้โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะมาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมวในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 ฟรี!

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรี! โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่มีสุนัขและแมวเพศเมีย นำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมันได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ตัวแทนบริษัท 3BB สาขาวารินชำราบ มอบถุงมือยางและแอลกอฮอล์ ให้เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาล ตัวแทนบริษัท 3BB สาขาวารินชำราบ มอบถุงมือยางและแอลกอฮอล์ ให้เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ แอลกอฮอล์จำนวน 50 ขวด และถุงมือยางจำนวน 8 โหล หรือ 96 คู่ โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล , และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อสม.) และจิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัด (วัดวารินทราราม)

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวัดวารินทราราม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้นำแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ,พนักงานภาคสนาม ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณวัดวารินทราราม

Read Article

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 200 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting