1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี  รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้จัดการสถานธนานุบาล และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมผู้เช่าอาคารพาณิชย์ บริเวณถนนสถลมาร์ค

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 22 คูหา  บริเวณถนนสถลมาร์ค เพื่อจัดระเบียบตีเส้นบังคับจราจรบริเวณถนนสถลมาร์คและการต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์บริเวณของผู้เช่าอาคารพาณิชย์ที่กำลังจะครบสัญญา

Read Article

ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางธิติมา โคตรรุโร  หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read Article

ประชุมเครือข่ายสุขภาพ และติดตามงานอสม.สาธารณสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 92 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting