1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา ดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงค์ชัย ประสิทธิภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถน รองปลัดเทศบาล นางอุไร ซามาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และนางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ ได้ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่หอประชุมไพรผยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมพิธีเนื่องในงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2561


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ หอประชุมไพรผยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น. ที่สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"  เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ เสริมสร้างทักษะ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์


Read Article

ประชุมติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ร่วมกันประชุมติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting