1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2561

  วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางชุมชนหนองกอก อสม.ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561


Read Article

สโมสรโรตารีมูลรีเวอร์ ร่วมกับทม.วารินฯ มอบรถสามล้อโยกและรถวิลแชร์เพื่อคนพิการ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกนพพร ตรีโรจน์พร นายกสโมสรโรตารี มูลรีเวอร์ และคณะเจ้าหน้าที่ได้นำสามล้อโยกและรถวิลแชร์เพื่อคนพิการ จำนวน 8 คัน มามอบให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้โครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

  วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่อสม.ในโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 เพื่อฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจและมอบนโยบายการดำเนินงานในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่สมาชิกจิตอาสาอสม. และแกนนำชุมชน

Read Article

ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมและรับรางวัลเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 กับทางจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจากโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ,โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting