1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

วันที่ 11 กันยาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561” เพื่อลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการ 3ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle)

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ร่วมด้วยนายจตุรพิช สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาล ได้จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ร่วมด้วยนายจตุรพิช สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาล ได้จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2561 วันที่ 2

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจำปี 2561 วันที่ 2

Read Article

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานด้านการให้บริการทะเบียนฯและบัตร เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางอุไร ซามาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร ได้ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting