1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบจัดพิธีเปิดโครงการ"ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ"ตลาดเทศบาล 2

 วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าตลาดเทศบาล 2 อำเภอวารินชำราบโดยการนำของนายฤทธิสรรค เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบและมณฑลทหารบกที่ 22 ได้จัดพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

Read Article

ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมใจทำความสะอาดชุมชนตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด ประจำปี 2560

 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ชาวชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต่างร่วมใจกันจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน ตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2560


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ได้จัดการประชุมตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อทำการชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานโครงการ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการฝึกอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ระยะที่ 4

 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดการอบรมและฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยชุมชนวัดวารินทราราม กุดปลาขาว

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ดำเนินการทำความสะอาดตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในชุมชนวัดวารินทราราม กุดปลาขาว

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 78 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting