1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ จำนวน 40 ชุด
2 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
3 โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 “หลักสูตรการทำตะกร้าสานเส้นพลาสติก”
4 ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2567 วันที่ 2
6 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2567 วันที่ 1
7 มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ วันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการเลือกกรรมการชุมชน แทนตำแหน่งที่ว่าง ในชุมชนท่ากอไผ่ และชุมชนดีงาม
9 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (การจัดทำแผนชุมชน)
10 มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ วันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา
11 ป้องกันฯ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2566 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกระดับเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2567
13 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2567
14 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวด กิจกรรมในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปี 2567
15 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567
17 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2567
18 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
19 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
20 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนให้แก่ครอบครัวที่มีบุคคลในบ้าน เสียชีวิตขณะเกิดเหตุอุทกภัย
Secured by Siteground Web Hosting