1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567
2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2567
3 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
4 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
5 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนให้แก่ครอบครัวที่มีบุคคลในบ้าน เสียชีวิตขณะเกิดเหตุอุทกภัย
6 กิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2567
7 บรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) จำนวน 4 ชุมชน
8 ประชุมประธานกรรมการชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนเกตุแก้ว
10 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2566
12 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ
13 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และจัดสัมมนา เรื่อง “ทางรอดทางเลือกเพื่อความอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”
14 กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2567
15 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2566
16 มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
17 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รุดเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนแสนสำราญ
18 กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเลี้ยงไก่ไข่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีการพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารไว้กินเองในครัวเรือน)
19 ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
20 ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคำก้อมSecured by Siteground Web Hosting