1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2564
2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร
3 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 20 ถุง มอบให้กับผู้ติดเชื้อ และครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19
4 นางจิราภรณ์ สุพล รับมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19
7 ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) ในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี
8 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้จักการป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ชุมชนเกตุแก้ว
9 ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1 ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดสด
10 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี,โรงพยาบาลวารินชำราบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ในพื้นที่ชุมชนเกตุแก้ว
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปี 2563
12 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่รถไฟและประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)
13 นางสาวโยธากาญจน์ ฟองงาม ผู้แทน ส.ส.สุพล ฟองงาม ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)
14 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่พนักงาน 7-11,พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 และประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)
15 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์แยกกักตัว หรือศูนย์พักคอยชุมชนกุดเป่ง ม. 16
16 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 1 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถบัสรับผู้ป่วยกลับมารักษาตัวที่จังหวัดอุบลราชธานี
18 รับมอบน้ำดื่ม พัดลม และหมอน จากตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์พักคอยเพิ่มทองอินทร์บริรักษ์
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดขบวนรถไฟรับส่งผู้ป่วยโครงการ"รับพี่น้องมารักษา คุมเชื้อไม่กระจาย ปลอดภัย/อุ่นใจทุกครัวเรือน"
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การสร้างความร่วมมือให้กับร้านค้าร่วมใจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting