1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาSML ชุมชนวัดวารินทราราม อสม.ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายอภิวุฒิ  ภะวัง นายสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

Read Article

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน จังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี   และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน จังหวัดสระบุรี

Read Article

กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้โครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่อสม.ในโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เพื่อฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจและมอบนโยบายการดำเนินงานในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่สมาชิกจิตอาสาอสม. และแกนนำชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในชุมชน

Read Article

เทศบาลเมืองดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณถนนสถิตนิมานกาล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณถนนสถิตนิมานกาล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับงานป้องกันและรักษาความสงบ

Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงกาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2562 โดยได้นำผู้นำชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครแขนงต่างๆในเขตเทศบาล  มาร่วมเข้ารับการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสร้างความตระหนักถึงผลของการค้ายาเสพติด โทษของยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย รวมถึงแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตนเองและคนรอบข้างเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting