1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.ประชุมการรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่าย เพื่อรวบรวมเอกสารหลักเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดสำหรับรางวัลประเภททั่วไป เพื่อประกอบการสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2563

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมพนักงานทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล  ได้เรียกประชุมพนักงานทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมผู้เช่าอาคารตลาดอาหารบริเวณถนนเกษมสุข

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมผู้เช่าอาคารตลาดอาหารบริเวณถนนเกษมสุข จำนวน 20 คูหา เพื่อหารือในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การต่อสัญญาผู้เช่าอาคารตลาดอาหาร บริเวณถนนเกษมสุขของผู้เช่าที่กำลังจะครบสัญญา

Read Article

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขออนุมัติแผนจัดการสุขภาพปีงบประมาณ 2563

Read Article

ต้อนรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล , นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting