1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ,นางสาวศิริมาส สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน

Read Article

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์โดยรอบในทุกเดือน

Read Article

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว ,นางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , นายทรงยศ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และสิบเอกเผด็จ การินทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567

งานป้องกันฯ

 วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @warincity


จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting