1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมประชุมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) ในพื้นที่สมัครเข้าร่วมปี 2561 – 2563 และการบันทึกข้อมูล ปี2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read Article

บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด แจกไส้กรอกให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม,  จ่าเอกประกาศ ตระการไทย  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีประสงค์จะช่วยแจกไส้กรอกให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

Read Article

บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด แจกไส้กรอกให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม,  จ่าเอกประกาศ ตระการไทย  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีประสงค์จะช่วยแจกไส้กรอกให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

Read Article

ประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษเนื่องจากการนำซากสัตว์มาทิ้งที่โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00  น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เชิญพระคุณเจ้าจากวัดเสนาวงศ์, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี , เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ , เจ้าหน้าที่อำเภอวารินชำราบ และผู้ประกอบการชำแหละตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าบ้งมั่งและชุมชนเกตุแก้ว  ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษ เนื่องจากมีการนำซากสุกร เช่น ไขมัน เศษหนัง ลำไส้ โครงกระดูก มาทิ้งไว้ในบริเวณโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมออกเตือน ผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรู้จักการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส Covid-19

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และทีมอำเภอวารินชำราบ ร่วมออกเตือน ผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัย  ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1 และตลาดนัดกกแต้ บริเวณวัดผาสุการาม

Read Article

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting