1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

 วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากห้องกาคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยที่ปรึกษาจากองค์กร Global Environment Center (GEC)

Read Article

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

 วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ทำพิธีมอบสิ่งของเป็นข้าวสาร และน้ำดื่ม จำนวนกว่า 1,400 ชุด แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

Read Article

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลุมพุก จ.ยโสธร ศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลุมพุก จ.ยโสธร  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลสามแยก จ.ยโสธร ในการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน

 วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลสามแยก จ.ยโสธร ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจากเทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 123 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting