1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร

สำนักปลัดฯ

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร

Read Article

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุน” ประจำปี 2566

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุน” ประจำปี2566 เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จำเป็น

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอคิชฌกูฏ จากจังหวัดจันทบุรี ดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายประจิตต์ พงษ์สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมาชิกสภา และพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอคิชฌกูฏ จากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTVข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

Who's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting