1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมงานสภากาแฟอุบลราชธานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งความดี ทุ่งศรีเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม "สภากาแฟอุบลราชธานี" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

Read Article

พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (22 ก.พ. 2560)

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. ที่หอประชุมประชาวาริน หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคตามนโยบายให้ข้าราชการไทยออกกำลัง กาย ทุกวันพุธของพล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และบทบาทหน้าที่ของอสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

Read Article

อบรมคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลในโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2560

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดการอบรมโครงการรพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2560

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ร่วมกับอปท.และหน่วยงานที่มาใช้บริการ ประจำปี 2560

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (MOU) ประจำปี 2560

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting