1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับ พลโทชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานกิจการนักเรียน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน  โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้ง 8 แห่ง ร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดใน 5 ระดับ


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำความสะอาดเส้นทางเสด็จ และจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการทำความสะอาดตามเส้นทางเสด็จ และเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จพระราชทานถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัย

Read Article

เครือข่ายสาธารณสุขอ.วารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเยี่ยม และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้ผลกระทบการสถานการณ์อุทกภัย

 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพที่พักอาศัย และความเป็นอยู่ของนางสง่า ลาภเดโช ชาวชุมชนท่ากอไผ่ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเยี่ยม

Read Article

คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระยอง นำสิ่งของมามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 น. ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดระยอง ได้นำสิ่งของช่วยเหลือมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting