1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ลูกจ้างประจำครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 256 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาล นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้แสดงกตเวทิตาจิตแก่ลูกจ้างประจำครบอายุ 60 ปี บริบูรณ์ ประจำปี 2561

Read Article

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561

Read Article

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ตามโครงการ ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561

วันที่ 25 กันยายน  2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุข ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ตามโครงการ ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้พนักงานเทศบาล และลูกจ้างได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโดยการใช้ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการประชุมติดตามผลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา  14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการประชุมติดตามผลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเด็กและครอบครัวสามารถค้นหาและตรวจสอบเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ และสนับสนุนครอบครัวเพื่อให้เลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ  และสอดส่องติดตามปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยอันตรายต่างๆ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting