1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะกุดศรีมังคละ

 วันที่ 24 มีนาคม 2560  ที่โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และพนักงานภาคสนามเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการเก็บผักตบชวา และวัชพืชที่ขึ้นมาใหม่ในแหล่งน้ำกุดศรีมังคละ และกุดปลาขาว

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2560

 วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนคูยาง อสม.และจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายอภิวุฒิ  ภะวัง นายสัตวแพทย์ ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะกุดปลาขาว

 วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่สวนสาธารณะกุดปลาขาว กองช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และพนักงานภาคสนาม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการเก็บผักตบชวา และวัชพืชที่ขึ้นมาใหม่ในแหล่งน้ำกุดปลาขาว ตามแผนการเฝ้าระวังผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้โครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

 วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้แก่อสม.ในโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 เพื่อฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจและมอบนโยบายการดำเนินงานในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่สมาชิกจิตอาสาอสม. และแกนนำชุมชน

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา จ.ตรัง ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน

 วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา จ.ตรัง ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 132 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting