1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน เพื่อหารือและปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับโครงการแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่าย เพื่อหารือและปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับโครงการแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2562

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

  วันที่ 30 เมษายา 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนได้ดีขึ้น

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือน เมษายน 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ OTOP CENTER  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุม “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ” ประจำเดือน เมษายน 2562  เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1/2562

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมโครงการสานพลัง ก้าวสู่เมืองวาริน ถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  และนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ,หัวหน้าส่วนการงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองวารินชำราบ, สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ, มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน, โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง และรับเกียรติจากนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานได้กล่าวต้อนรับ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting