1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในศูนย์บริการสาธารณสุข” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางชญารัศมิ์ คำนนท์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ได้จัดโครงการ "ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในศูนย์บริการสาธารณสุข” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 3


Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา ประจำปี 2561 ได้เชิญ กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน อายุตั้งแต่ 6-25 ปี ที่ได้ได้กำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา และยังไม่ได้ทำงาน เพื่อเข้ารับอบรมให้ความรู้ในด้านทักษะชีวิต การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ การป้องกันและห่างไกลยาเสพติด

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญ อสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561

Read Article

ผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วยภาคเอกชน พ่อค้า สมาคม-ชมรมจักรยานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ใน กิจกรรม  Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"

Read Article

เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting