1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ทม.วารินชำราบ จัดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอสม. และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. ปี 2561 เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ

 วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม). และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเชิงรุก อสม. ปี 2561 เนื่องในวันอสม.แห่งชาติ

เทศบาลเมืองดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณสวนสาธารณะหอชมเมืองวารินชำราบ ปี2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(สวนพระยาประทุมเทพภักดี) หรือหอชมวิว งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ Big Cleaning Day ภายในพื้นที่หอชมเมืองวารินตามโครงการท้องถิ่นใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข


ประชุมเครือข่ายสุขภาพ และติดตามงานอสม.สาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2561

  วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางชุมชนหนองกอก อสม.ร่วมกับจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561


สโมสรโรตารีมูลรีเวอร์ ร่วมกับทม.วารินฯ มอบรถสามล้อโยกและรถวิลแชร์เพื่อคนพิการ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกนพพร ตรีโรจน์พร นายกสโมสรโรตารี มูลรีเวอร์ และคณะเจ้าหน้าที่ได้นำสามล้อโยกและรถวิลแชร์เพื่อคนพิการ จำนวน 8 คัน มามอบให้แก่ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 129 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting