1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย เหตุจากวาตภัย

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย เหตุจากวาตภัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 จำนวน 3 ราย และเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ราย

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมรำบวงสรวงในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563

สำนักปลัดฯ

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ มณฑลพิธีทุงศรีเมือง พนักงานเทศบาล และตัวแทนชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

Read Article

ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล

Read Article

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกตรวจสุขาภิบาลอาหาร ร้าน และแนะนำข้อควรระวังที่จะเกิดปัญหาเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ,เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ดำเนินการออกตรวจสุขาภิบาลอาหาร

Read Article

พัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 คน

กองสวัสดิการและสังคม

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ให้การต้อนรับ นางสาวภรณ์ รุ่งยศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และคณะจากพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 คน

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting