1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566

กองสวัสดิการและสังคม

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

Read Article

โครงการฝึกอบรมสัมมนา “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2566 วันที่ 2

สำนักปลัดฯ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4  โรงแรมสุนีย์แกรน์ อุบลราชธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2566 วันที่ 2

Read Article

โครงการฝึกอบรมสัมมนา “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2566

สำนักปลัดฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4  โรงแรมสุนีย์แกรน์ อุบลราชธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2566

Read Article

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTVข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

Who's Online

เรามี 101 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting