1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสถานที่สำหรับดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กองการศึกษา

 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่และทดสอบระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing

Read Article

ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตขององค์กร และแหล่งผลิตก๊าซเรือนกระจกในสำนัก/กอง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักปลัดฯ

นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ราบ  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย ดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกกองฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตขององค์กร และแหล่งผลิตก๊าซเรือนกระจกในสำนัก/กอง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567

Read Article

อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นี้ ณ โรงเรียนวรรณวารีวิทยา ณ ศาลาหอฉันวัดวรรณวารี  ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

Read Article

อบรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นี้ ณ หอประชุมประชาวาริน ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้นโดยได้นำตัวแทนนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครด้านสาธารณสุข มาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นแกนนำด้านสาธารณสุขร่วมกับโรงเรียน พัฒนาให้โรงเรียนในเขตเทศบาลเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างยั่งยืน

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @warincity


จุดติดตั้งCCTV
ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
Who's Online

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting