1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการประชุมติดตามผลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา  14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการประชุมติดตามผลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเด็กและครอบครัวสามารถค้นหาและตรวจสอบเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ และสนับสนุนครอบครัวเพื่อให้เลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ  และสอดส่องติดตามปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยอันตรายต่างๆ

Read Article

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงค์ชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , นางศิริณญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพนงาม  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด และดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญในโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561

Read Article

ประชุมเครือข่ายสุขภาพและติดตามงานอสม.สาธารณสุขประจำเดือนกันยายน 2561

  วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 2561 แก่พนักงานจ้าง

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการวารินเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2561 แก่พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในการอบรม และมอบนโยบายในการดำเนินงาน ในเรื่องประมวลจริยธรรมของ พนักงานจ้างและลูกจ้างภายในสังกัด และสอบถามถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting