1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ประจำปี 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก พันเอก ชูชาติ อุปสาร เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 22 นำจิตอาสาจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ, พัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ และหน่วยงานทหาร ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน โดยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่การจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานได้ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่การจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล , ได้ให้การต้อนรับ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นศูนย์รวบรวมขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

ประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้เรียกประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และสอบถามถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย


Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting