1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพแก่พนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามสิทธิประกันสังคม

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคม

Read Article

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

Read Article

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "โนอึล"

งานป้องกันฯ

 วันที่ 18 กันยายน 2563 สืบเนื่องจากพายุโซนร้อน "โนอึล" ซึ่งเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ 3 ได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง และน้ำท่วมขัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดกำลังออกให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2563 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร และการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร

Read Article

อบรมแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักปลัดฯ

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดการอบรมพนักงานเทศบาล เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting