1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

Read Article

เทศบาลเมืองารินชำราบ ร่วมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.00 น ณ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ,ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการร่วม โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ,ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

Read Article

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,นางสุวิมล ศีสถาน รองปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง)

Read Article

งานกิจการนักเรียน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานกิจการนักเรียน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2562 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านมารยาทอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting