1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ ชุมชนชลประทาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลนาดี จังหวัดหนองบัวลำภู

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดชุมชนดีเด่นทุกแขนง และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมอบใบประกาศให้แก่อาสาสมัครและผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการชุมชนดีเด่น และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2564

Read Article

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564

Read Article

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2563

กองการศึกษา

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2563 โดยมี นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง  ในการส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรม

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างอาสาสมัครแขนงต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และพลังใจในการทำงานแก่อาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting