1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

สำนักปลัดฯ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ท้องถิ่นให้เพื่อนสมาชิกเทศบาลได้รับทราบ และได้มีการหารือซักถามปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นจากเทศบาลต่างๆ

Read Article

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามวิถี New normal

ข่าวสารสถานศึกษา

 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 แห่ง ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโรค Covid-19 ตามวิถี New normal ด้วยการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า-ออกโรงเรียน, ลงทะเบียนผู้เข้า-ออกโรงเรียน, การเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

Read Article

ประชุมหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ในการดำเนินกระบวนงานและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สำนักปลัดฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่ธุรการ ในการดำเนินกระบวนงานและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

Read Article

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง

สำนักปลัดฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล, นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล , นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ , นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ให้การต้อนรับนายทรงยศ แสนทวีสุข ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง ซึ่งได้โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะมาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมวในเขตเทศบาล ประจำปี 2563 ฟรี!

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรี! โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่มีสุนัขและแมวเพศเมีย นำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมันได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting