1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางจิระวดี  ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566

Read Article

พื้นที่ติดตามเพื่อสำรวจและประเมินสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ณ ประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์

งานป้องกันฯ

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล,นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้การต้อนรับ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสมเพชร สร้อยสระคู , นายบดินทร์ เกษมศานต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม เพื่อสำรวจและประเมินสถานการณ์น้ำ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองการศึกษา

 วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลา ในการรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการอบรมและถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2566

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 12 กันยายน 2566 นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วย นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์ ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะชุมชนชลประทาน เข้าร่วมโครงการอบรมและถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" อุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2566

Read Article

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTVข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

Who's Online

เรามี 121 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting