1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ,นางสาวศิริมาส สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565" เพื่อเป็นการสร้างความรู้ในเรื่องสวัสดิการ และสิทธิต่างๆ ที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติผู้พิการ พ.ศ. 2550 และการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการทำยาดมพิมเสนน้ำและยาหม่องสมุนไพร

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวัดแสนสำราญ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ โรงพยาบาลวารินชำราบ และวัดวัดผาสุการาม

Read Article

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


Who's Online

เรามี 163 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting