1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ครั้งที่ 2

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567  เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนชลประทาน นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยดร.รุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมประชุม ครั้งที่ 2

Read Article

ดำเนินการนำส่งขยะอันตรายที่ได้รวบรวมจากชุมชนในเขตเทศบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)  อำเภอเมืองอุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ, นางสาวศิริมาส สิทธิโชค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการนำส่งขยะอันตรายที่ได้รวบรวมจากชุมชนในเขตเทศบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม ดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

สำนักปลัดฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม

Read Article

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2567

กองการศึกษา

 

นายจีระชัย ไกรกังวาร นายเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่นำคณะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2567

Read Article

สันนิบาตเทศบาล

 

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร









จุดติดตั้งCCTV


ข่าวสารภาษีที่ดินฯ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร








VDO แนะนำ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล




Who's Online

เรามี 345 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting