1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

พี่น้องคริสตชน(คาทอลิก)เขตมิสซังอุบลราชธานี ห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะพี่น้องคริสตชน (คาทอลิก) เขตมิสซังอุบลราชธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา เขตมิสซังอุบลฯ และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี ได้นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จากจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดขยะในชุมชน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบใบประกาศคนดีศรีวารินแก่อสม.สุกัญญา คำสุข ที่ได้เก็บกระเป๋าเงินพร้อมเอกสารนำส่งคืนเจ้าของ

 วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องทำงานคณะผู้บริหาร นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบมอบใบประกาศ"คนดีศรีวาริน" แก่นางสุกัญญา คำสุข อสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับธนาคารออมสิน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

 วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวนกว่า 1,400 ชุด เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยน.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง ได้เชิญหัวหน้าส่วนการงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานธุรการ เข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้ในเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting