1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลผักแว่น จ.ร้อยเอ็ด ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะในชุมชน

 วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลผักแว่น จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้นำผู้นำชุมชนเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

Read Article

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนเทศบาเมืองวารินชำราบ (ระยะที่ 3)

 วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 น. ที่วัดเสนาวงศ์ สำนักงานสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนเทศบาเมืองวารินชำราบ (ระยะที่ 3)


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 และมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล

 วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560  ซึ่งเป็นการสอนการทำเข็มกลัดจากวัสดุเหลือใช้โดยศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส


Read Article

อัยการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสัญเพ็ชญ์ โพธิ์หล้า อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายพีระ ชื่นตา เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิสศชจ.อุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันอสม.แห่งชาติอำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2560

 วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข   เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยงานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting