1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด และดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ ในโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

วันที่ 19 กันายายน 2561 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ ได้ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561

Read Article

สำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ ชุมชนบูรณะ

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการทำความสะอาด ตามโครงการจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน Big Cleaning Day ณ ชุมชนบูรณะ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด และดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ในโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเมืองวารินชำราบ นำโดย นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day

Read Article

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน จังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จากจังหวัดสระบุรี

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามโครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดโครงการให้ความรู้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 82 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting