1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560

 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวา รินชำราบ ประจำปี 2560 ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลและจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas

 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยน.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในระบบระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read Article

เทสโก้ โลตัส สาขาวารินชำราบ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทสโก้ โลตัส สาขาวารินชำราบนำโดยนายเกรียงศักดิ์ แก้วดี ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์เทสโก้ โลตัส (ส่วนกลาง), คุณราตรี โพธิ์งาม ผู้อำนวยการเทสโก้ โลตัส สาขาวารินชำราบ ได้นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

Read Article

ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมด้วยหน่วยงานหลายภาคส่วน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.  ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ พลเอกหัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ได้เดินทางมามอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

Read Article

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบนำโดยนายดุสิต โพธิ์ศรี ผู้จัดการฯ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ได้นำถุงยังชีพมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 121 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting