1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และเปิดธนาคารขยะชุมชนเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนหนองตาโผ่นและชุมชนบูรณะ

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมในโครงการ "วารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะ ได้ร่วมกันบริหารจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง


Read Article

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2563 (หลักสูตรการทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า และหลักสูตรจับจีบผ้า)

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2563 (หลักสูตรการทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้า และหลักสูตรจับจีบผ้า)  เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และแม่บ้าน

Read Article

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายณัฏฐ์คเณศ วรไกรปัญญาพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563

กองสวัสดิการและสังคม

 วันที่ 14 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563" เพื่อเป็นการสร้างความรู้ในเรื่องสวัสดิการ และสิทธิต่างๆและการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

Read Article

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จากจังหวัดสกลนคร ดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย , หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จากจังหวัดสกลนคร

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting