1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย น.ส. วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล , น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ด้านธุรการ ได้เข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ e-Laas

ประชุมเครือข่ายสุขภาพ และติดตามงานอสม.สาธารณสุขประจำเดือนเมษายน 2561

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สภากาแฟอุบลราชธานี “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการสัมพันธ์วันสภากาแฟอุบลราชธานี “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ”ประจำเดือน เมษายน 2561 ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2561

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ศาลปู่เดช บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายคำ อ่อนจันทร์ รองประธานสภาเทศบาลได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบ

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting