1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี นำโดยนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัตตานี

Read Article

ต้อนรับเทศบาลตำบลแชแล จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล , หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแชแล จากจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ  นายกเทศมนตรีตำบลแชแล ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด , หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด  จากจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายธนภัทร เจิมเกาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

.เทศบาลเมืองวารินชำราบ เปิดโครงการโรงพยาบาลหมอน้อย 7 ชุมชน ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนส่งหมอใหญ่

 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการศสมช.หนองกอก ได้มีพิธีเปิดศูนย์ทำการ"โรงพยาบาลหมอน้อย" ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการปรับบทบาทศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) 7 ชุมชนนำร่อง


Read Article

สัมมนาเปิดเวทีประชาคม/ประชาพิจารณ์บูรณาแผนชุมชนและเพิ่มเติมแผน 2562

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการสัมมนาเปิดเวทีประชาคม/ประชาพิจารณ์บูรณาแผนชุมชนและเพิ่มเติมแผน 2562

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 92 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting