1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  นำโดย นางพัชรี จิตภิรมย์ศักดิ์  รองนายกเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลในเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสียและออกติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2561

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

ประชุมเตรียมงานจัดงานกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประจำปี 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานีตำรวจ, ผู้แทนทหารจากมณฑลทหารบกที่22,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี,โรงเรียนในสังกัดเทศบาล,โรงเรียนในเขตอำเภอวารินชำราบ, และผู้แทนชุมชนทั้ง 28 ชุมชน ได้ประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงานกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , นางศิริณญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จากจังหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 เพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะ ยากลำบาก อันเนื่องมาจาก ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting