1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ จังหวัดบังกาฬ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และนางศิริณญา รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 วันที 3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 วันที 3 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 วันที 2

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 วันที 2 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 วันที 1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสุขภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)

Read Article

คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้อนรับและให้กำลังใจขบวนนักปั่นจักรยาน กิจกรรม "ปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง” Bike For King

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล รอให้การต้อนรับและให้กำลังใจ นักปั่น พ่อค้า สมาคม-ชมรมจักรยานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และกิจกรรม"ปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง Bike For King"

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 136 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting