1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่1/2563

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่1/2563  เพื่อส่งเสริมชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

Read Article

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายณัฐพล ทิพยรส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล, น.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง, นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายณัฐพล ทิพยรส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Read Article

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563

สำนักปลัดฯ

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณี ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากสถานประกอบกิจการ ผลิตหมูยอ

กองช่าง

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณี ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากสถานประกอบกิจการ ผลิตหมูยอ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุม

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณสถานีรถไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ สถานีรถไฟอุบลราชธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้นำพนักงานภาคสนาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 , เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจรถไฟ ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณสถานีรถไฟ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

Read Article

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting