1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้น้ำมันทอดซ้ำในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่ 1 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยอาหาร เขต 10 ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้น้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมหารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข และพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นปัจจุบัน

 วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลพนา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งได้เดินมาศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลตำบลพนา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะกุดศรีมังคละ

 วันที่ 24 มีนาคม 2560  ที่โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และพนักงานภาคสนามเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการเก็บผักตบชวา และวัชพืชที่ขึ้นมาใหม่ในแหล่งน้ำกุดศรีมังคละ และกุดปลาขาว

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2560

 วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนคูยาง อสม.และจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายอภิวุฒิ  ภะวัง นายสัตวแพทย์ ได้ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting