1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้หลักการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงระเบียบ วินัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

Read Article

ประชุมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค12

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ , ผู้บริหารจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562

วันที่ 15  พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562 เพื่อหารือคำนึงถึงคุณสมบัติที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการปฏิบัติของบุคลากรเพื่อลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

Read Article

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 วันที่2

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้หลักการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงระเบียบ วินัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลบ้านกรวดในการศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล,  นางธิติมา อึ้งประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้วรักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 108 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting