1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจากโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2561  แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ,โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่นักเรียน

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมผู้ประกอบกิจการรถสามล้อเครื่องรับจ้าง (รถซาเล็ง)

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณตลาดสด เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบกิจการรถสามล้อเครื่องรับจ้าง (รถซาเล็ง) บริเวณตลาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการสามล้อเครื่องรับจ้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.วารินชำราบ และผู้ประกอบการสามล้อเครื่องรับจ้าง ร่วมการประชุมในครั้งนี้

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2562 "การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน" เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติสตรี และผู้ทำงานด้านสตรีในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมถึงกระตุ้นให้สังคม ชุมชน และบุคคลได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของสตรี

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้ทำการตรวจประสาทตา,ตรวจเท้า และตรวจสุขภาพในช่องปากให้ประชาชนเพื่อให้ได้ดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย โดยมีประชาชนในเขตอำเภอวารินชำราบ เข้ารับการตรวจกันเป็นจำนวนมาก

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุภาพที่ 10 ประจำปี 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ยังได้เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุภาพที่ 10 ประจำปี 2561

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting