1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประมวลภาพจิตอาสาพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอวารินชำราบ

 วันที่ 26 ตุลาคม 2560  ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์วัดวารินทราราม ชาวอำเภอวารินชำราบภายใต้การนำของนายฤทธิสรรค เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 7.00 น. ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดวารินทราราม นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี นำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์

Read Article

อำเภอวารินชำราบ ทำพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ไปลอย ณ แม่น้ำมูล

 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 7.00 น. ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดวารินทราราม นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวารินชำราบ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ กลางแม่น้ำมูล

Read Article

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์วัดวารินทราราม อำเภอวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

Read Article

ชาวอำเภอวารินชำราบร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รอบเย็น)

 วันที่ 26 ตุลาคม 2560  ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์วัดวารินทราราม ชาวอำเภอวารินชำราบ ได้ถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์กันเป็นจำนวนมาก

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting