1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560

 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการมาตรฐานอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร

Read Article

ประชาชนชาววารินฯมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.45 น. ที่หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น.ส.พิศมัย จงตระการสมบัติ และนายเวนิช พลศักดิ์ ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค มามอบให้แก่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย

Read Article

ทสจ.อุบลราชธานี ร่วมกับสนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11, สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 11 และสนง.สิ่งแวดล้อมภาค 12 นำน้ำดื่มมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11 อุบลราชธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ได้นำน้ำดื่มมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

Read Article

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่....เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ซึ่งโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา กองการศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นายชาญชัย ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับนายพลกิตติวัฒ เกษมสิริอนันต์ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปีพ.ศ.2560

 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าร่วมการประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 112 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting