1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน 2560 และอบรมให้ความรู้โทษของสุราและบุหรี่

 วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560 

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมวในเขตเทศบาล ฟรี!

 วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ในการศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการขยะ

 วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ

Read Article

เกษตรและสหกรณ์จ.อุบลราชธานี ตรวจประเมินการใช้วัตถุดิบสินค้าQ ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่ 1 สำนีกงานเกษตรและสหกรณ์จังหวีดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการใช้วัตถุดิบสินค้า Q ( Q Certificate หรือ สินค้าที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน ) ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่ 1

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560

 วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี  ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2560

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 81 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting