1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์ โควิด-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 เดินทางมาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น และแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาห้าปี เพื่อให้เกิดการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สำนักปลัดฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  ,การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(เพิ่มเติม) พ.ศ.2564


Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563”

สำนักปลัดฯ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นางรุ่งนภา  ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563” ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอวารินชำราบ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ออกตรวจร้านขายของชำ ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอวารินชำราบ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้ดำเนินการออกตรวจร้านขายของชำ ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting