1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาด Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ณ หอประชุมประชาวาริน

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าทำความสะอาด Big Cleaning Day หอประชุมประชาวาริน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

Read Article

ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำพนักงานภาคสนาม ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 10 และพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาติ ร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day และยังได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

Read Article

ต้อนรับ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลสถานการณ์การดำเนินการป้องกัน COVID -19 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จากนั้นนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย มอบนโยบาย “ล้างตลาดทั่วไทยไล่ COVID-19 ต้อนรับปีใหม่”

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1 , ซอยตลาดเช้า(ไทยถาวร) และแผงจำหน่ายอาหารทะเล

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้นำพนักงานภาคสนาม ลงพื้นที่ทำความสะอาด  Big Cleaning Day และยังได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 20.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้นำพนักงานภาคสนาม ลงพื้นที่ทำความสะอาด  Big Cleaning Day และยังได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting