1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานด้านการให้บริการทะเบียนฯและบัตร เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางอุไร ซามาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จากจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จากจังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2561

กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ น่าหยอด น่าบริโภค ประจำปี 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญ น่าหยอด น่าบริโภค ประจำปี 2561  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน , ผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญ เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทย ในปัจจุบัน ความสำคัญของการจัดการตู้น้ำหยอดเหรียญให้ถูกหลักสุขาภิบาล ตลอดจนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้หยอดเหรียญ

กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯบุคลากร ประจำปี2561 หลักสูตรการใช้งาน Google Drive และหลักสูตรการทำงานร่วมกับบนระบบ Cloud

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานระบบคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯบุคลากรเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี2561 หลักสูตรการใช้งาน Google Drive และหลักสูตรการทำงานร่วมกับบนระบบ Cloud

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 127 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting