1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

องค์กร JICA ร่วมกับกรมอนามัย และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมอปพร. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan Internalional Cooperation Agency :JICA) และเจ้าหน้าที่จากทางกรมอนามัย ซึ่งได้เดินทางมาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอโครงการความร่วมมือด้านการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย จ.ศรีสะเกษ ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้นำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พรือ อปพร. เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชุมหารือชุมชนวัดผาสุการาม ในการดำเนินโครงการจัดการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำในชุมชน

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนวัดผาสุการาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะทำงานชุมชนวัดผาสุการาม ได้ร่วมกันประชุมหารือถึงการพิจารณาแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำในชุมชน

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560 จัดโดยกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่าย เพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 131 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting