1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

พิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2560

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชน และอาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีส่วนร่วม

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยชุมชนท่ากอไผ่ หาดสวนสุข หาดสวนสุข 1

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้ดำเนินการทำความสะอาดตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในชุมชนท่ากอไผ่ หาดสวนสุข และหาดสวนสุข 1

Read Article

เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย จ.สงขลา ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย จากจังหวัดสงขลา

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยชุมชนท่าบ้งมั่ง ดีงาม หาดสวนยา

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการและชาวชุมชนท่าบ้งมั่ง พร้อมด้วยพระคุณเจ้าจากวัดเสนาวงศ์ ได้ทำพิธีเปิดและปล่อยแถวโครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในชุมชนท่าบ้งมั่ง ดีงาม และหาดสวนยา

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting