1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Read Article

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณตลาดสด แห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read Article

กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมจังหวัดอุบลราชธานี – ทีมจังหวัดยโสธร

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างทีมจังหวัดอุบลราชธานี – ทีมจังหวัดยโสธร  โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ,ลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยอำเภอวารินชำราบ และเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากจังหวัดยโสธร นำโดยนายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ ผลการแข่งขัน เสมอ 1:1

Read Article

ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อเตรียมการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ในการชี้แจงกำหนดการและเพื่อเตรียมการจัดงานกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ)

Read Article

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะเข้าร่วมแข่งขันโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายชาญชัย ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง เข้าพบนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เพื่อรับฟังโอวาทเนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2562

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 118 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting